Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-26

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi F. M. na decyzję Ministra Infrastruktury w sprawie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi eks...

IV SA/Wa 1565/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-29

Wniosek w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 677/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 1359/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej