Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Rz 139/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu sadzonek na zalesianie działki

III SA/Po 324/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II SA/Wr 486/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-03-31

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II SAB/Go 15/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu S. w przedmiocie ustalenia właściciela nieruchomości

II SA/Lu 604/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu i uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie zezwolenia na trwałe wyłączenie z rolniczego użytkowania gruntu

II SA/Bk 667/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-04-25

Wniosek w przedmiocie przejęcia na własność Państwa bez odszkodowania gospodarstwa rolnego

II SA/Bk 667/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie przejęcia na własność państwa bez odszkodowania gospodarstwa rolnego

II SA/Łd 736/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-02-05

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w pomniejszonej wysokości

II SA/Ol 541/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-01-14

Wniosek w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

II OZ 771/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia na własność Państwa nieruchomości rolnej
1   Następne >   2