Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 961/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie oku Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 734/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Wniosek H. K. i K. Ś. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewody w sprawie scalenia gruntów we wsi P. w gminie P. -

II SA/Gd 870/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa własności nieruchomości w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

II OZ 635/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie przyznania prawa własności nieruchomości w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

II SA/Wr 75/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części działki

IV SA/Po 804/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-10

Wniosek w przedmiocie wstrzymania wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej

VIII SA/Wa 682/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-12

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów wsi Z. po wznowieniu postępowania

IV SA/Wa 1371/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej projekt wymiany gruntów

II SA/Gd 870/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa własności nieruchomości w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

II SA/Kr 907/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia
1   Następne >   2