Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 1250/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wr 189/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi