Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 276/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II OZ 586/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności posta...

II SA/Wr 96/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-05-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymiany gruntów

IV SA/Wa 720/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty sankcyjnej

II SA/Go 79/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-05-04

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności działki dożywotniej

II OZ 448/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 581/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w J. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wymiany gruntów

IV SA/Wa 270/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 801/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-19

Wniosek w przedmiocie ochrony gruntów rolnych i leśnych

II SA/Gl 93/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zatwierdzenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie leśnej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi
1   Następne >   3