Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 99/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2915/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-13

Skarga I. z siedzibą w R. na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

IV SA/Wa 266/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności aktu własności ziemi

IV SA/Wa 266/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o stwierdzenie nieważności aktu własności ziemi

IV SA/Wa 2432/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-05

Wniosek w przedmiocie umorzenia jednorazowej należności oraz opłat rocznych za trwałe wyłączenie z produkcji gruntu rolnego