Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 582/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Gd 708/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II SA/Bk 482/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej uznania za właścicieli gospodarstwa rolnego

II SA/Rz 47/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-28

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Bd 1310/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o uznaniu rekultywacji gruntów za zakończoną

IV SA/Wa 2601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych

IV SA/Wa 266/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-20

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Rz 998/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-01-27

Wniosek w przedmiocie wezwania do wykonania zaleceń pokontrolnych

II OZ 23/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie nr [...] w przedmiocie scalenia nieruchomości po...

II SA/Kr 449/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-11

Wniosek w przedmiocie czasowego odebrania psów
1   Następne >   3