Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 183/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu z 23 października 2015 r. sygn. akt II SAB/Po 21/13 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Poznaniu z 14 maja 2015 r. w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie ochrony zwierząt

II OZ 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skarg H. C., R.N., J. N., Z.G., R. G., J. D. na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II OZ 50/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie znak [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II SA/Wr 647/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania nieodpłatnie na własność nieruchomości gruntowej

II SA/Bk 746/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-06-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-03

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-04

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu

II SA/Po 36/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-17

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   2