Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Po 597/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Gd 625/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nieodpłatnego przyznania prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 1030/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości rolnej