Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Bk 837/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-02-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji wydanej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej nieodpłatnego przekazania w użytkowanie nieruchomości rolnej

II SA/Lu 940/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od nakazu zabicia i utylizacji zwłok świń