Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 961/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie oku Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 139/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-05-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zakupu sadzonek na zalesianie działki

II SA/Gd 870/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przyznania prawa własności nieruchomości w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

II OZ 582/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SA/Gd 708/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

II OZ 122/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. z [...] 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania gruntów leśnych i nieleśnych z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych

II SA/Ke 106/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego aktu własności ziemi

II OZ 635/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie przyznania prawa własności nieruchomości w związku z przekazaniem gospodarstwa rolnego Państwu

II SA/Bk 482/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej uznania za właścicieli gospodarstwa rolnego

II OZ 740/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku ponownego wprowadzenia roślinności leśnej
1   Następne >   +2   +5   +10   14