Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2383/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-16

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 298/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od zawiadomienia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie cofnięc...

VI SA/Wa 296/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia praw wynikających z licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego sto...

VI SA/Wa 2165/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów postanowił: odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi

II GZ 232/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości , Nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę tłumaczy przysięgłych

VI SA/Wa 137/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 297/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie uzupełnienia decyzji w sprawie umorzenia postępowania w sprawie o zawieszenie praw wynikających z licencji pracownika zabezpi...

II GZ 68/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej , nr [...] w przedmiocie odmowy wpisu na listę adwokatów

VI SA/Wa 1514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wpisu na listę tłumaczy przysięgłych

VI SA/Wa 2252/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-24

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu konkursowego na aplikację adwokacką
1   Następne >   2