Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 2192/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VI SA/Wa 691/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 1257/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego