Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 3898/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-25

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

II GZ 265/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zawieszenia praw wynikających licencji detektywa

VI SA/Wa 2584/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-13

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy radców prawnych

VI SA/Wa 3450/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie skreślenia z listy radców prawnych

II GZ 909/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-13

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 2890/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego

VI SA/Wa 2537/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek w przedmiocie zawieszenia praw wynikających z licencji detektywa

II GZ 582/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego nr [...] w przedmiocie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

VI SA/Wa 127/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-02

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GZ 939/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu adwokackiego
1   Następne >   2