Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1967/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-13

Skarga M. S. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z [...] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza postanowił: sprostować w sentencji postanowienia WSA w Warszawie z 12 stycznia 2017 r. oraz w jego uzasadnieniu oczywistą omyłkę pisarską w ten sposób, że zamiast sygnatury akt 'V SA/Wa 1967/16' wpisać 'VI SA/Wa 1967/16'.

VI SA/Wa 2351/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 2578/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-17

Wniosek w przedmiocie uznania trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata

II GZ 647/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu na aplikację radcowską

VI SA/Wa 495/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

VI SA/Wa 1488/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia oraz umorzenia postępowania odwoławczego

II GZ 35/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. C. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 565/15 w sprawie ze skargi C. C. na ...

III SAB/Kr 75/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-12-20

Wniosek w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku

II GZ 858/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia[..] lipca 2016 r. nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska notariusza

VI SA/Wa 1/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-30

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich
1   Następne >   2