Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SA/Gd 171/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie nagannej opinii w związku z ubieganiem się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GZ 242/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej nr [...] w przedmiocie orzeczenia o trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata

II GZ 203/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [......

II GZ 209/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego, którego termin został wyznaczony na dni 5-6 listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego ...

II GZ 173/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie skreślenia z listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

II GZ 318/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę radców prawnych

VI SA/Wa 3194/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1008/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

VI SA/Wa 2879/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-04

Wniosek w przedmiocie sprzeciwu wobec wpisu na listę radców prawnych

II GZ 216/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia w sprawie przekazania wniosku do przeprowadzenia egz...
1   Następne >   2