Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 448/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 282/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 938/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

II SA/Bk 533/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za przejętą nieruchomość

II SA/Gl 412/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Wr 558/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SA/Wa 2033/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

II SO/Gl 1/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
1   Następne >   +2   +5   +10   57