Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

SA/Bd 3452/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody K.-P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu uchyla zaskarżone postanowienie