Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 892/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wywłaszczeni nieruchomości i odszkodowania na skutek wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Lu 128/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot wywłaszczonej nieruchomości w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

II SA/Po 200/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego;

I OZ 338/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego , znak: [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 299/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 368/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości