Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I SA/Wa 2033/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 400/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr BO7r-781-O-846/09 w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 596/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Kr 1524/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu

I SA/Wa 1988/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 534/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Ś. , znak: [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Starosty P. , znak. [...], w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 1291/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-05

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku

II SA/Lu 699/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I SA/Wa 127/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 203/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości
1   Następne >   +2   5