Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

VIII SA/Wa 356/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 947/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2578/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 611/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-29

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

VIII SA/Wa 428/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości

I SA/Wa 2404/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2572/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VIII SA/Wa 1013/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

I SA/Wa 2378/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 940/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2