Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 676/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] października ...

I SA/Wa 266/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-06

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości