Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 3316/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-08

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o wywłaszczeniu nieruchomości za odszkodowaniem

I OZ 619/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 433/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3488/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 62/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 816/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-07

Wniosek w przedmiocie zwrotu nieruchomości

II SA/Rz 836/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości

I OZ 994/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 19/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi M. T. o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 1754/11

IV SA/Wa 938/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   7