Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Po 340/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-28

Wniosek Gminy T.[...] o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego znak: [...] w odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

II SA/Po 61/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-11

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę;