Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Po 340/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-18

Skarga Gminy T. na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę

I OZ 233/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 493/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ke 519/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-09-13

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości

I OZ 1259/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podkarpackiego nr [...] w przedmiocie odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

I OZ 1084/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 2882/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-31

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II SA/Rz 618/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-06-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [.] w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SA/Go 497/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość na skutek wniosku Gminy o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   6