Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SAB/Kr 204/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłość postępowania SKO do sygn. akt [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 1584/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty zwaloryzowanego odszkodowania

II SA/Kr 1172/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

IV SA/Wa 1214/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 823/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

I OZ 165/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

IV SA/Wa 366/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-26

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego w sprawie ze skargi G. S., B. S., H. S., R. W., S. W., Z. W., Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2995/17

VIII SA/Wa 488/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-16

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Bk 103/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 256/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   5