Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

I OZ 165/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

I OZ 256/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 635/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [..] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 1922/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zezwolenia na zajęcie nieruchomości

I OZ 1921/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do czasowego udostępnienia nieruchomości

I OZ 527/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości

I OZ 997/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 559/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1207/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1051/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji