Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bd 784/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-10

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SA/Po 689/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie udostępnienia nieruchomości

II SA/Gl 326/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odszkodowania za zajęcie nieruchomości w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi