Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Bk 533/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-12-15

Wniosek w przedmiocie waloryzacji odszkodowania za przejętą nieruchomość

II SA/Bk 635/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu części nieruchomości

II SA/Bk 208/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-01-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność gminy pod realizację inwestycji drogowej

II SA/Bk 597/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-20

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej prawomocnym wyrokiem [...].

II SA/Bk 96/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-04-08

Wniosek strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. , Nr [...]w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą na własność gminy pod drogę gminną

II SA/Bk 751/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-09-17

Wniosek w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na założenie i przeprowadzenie linii elektroenergetycznej, a także na funkcjonowanie linii

II SA/Bk 392/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-12-09

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem w sprawie sygn. akt II SA/Bk 103/04 sprawy ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Bk 311/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-09-24

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o zwrot nieruchomości

II SA/Bk 768/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-11-17

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę

II SA/Bk 767/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod realizację inwestycji drogowej
1   Następne >   3