Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1651/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

VIII SA/Wa 844/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 873/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 547/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 595/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 617/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OZ 682/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OZ 869/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 629/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 630/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania