Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

IV SA/Wa 143/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 1081/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2150/15 - Wyrok NSA z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 1068/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 3489/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-29

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 878/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-10

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1045/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 2379/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-04

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 1297/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-07

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania