Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 233/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 1084/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 1477/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-11

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji