Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 2025/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SA/Wa 2170/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-01-20

Skarga w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 1137/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-05

Wniosek w przedmiocie orzeczenia o zwrocie nieruchomości