Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

III SA/Kr 131/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-07-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania pierwszej instancji

II SA/Wa 811/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-02

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości wynagrodzenia

II SA/Wa 1841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego należnego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 632/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

IV SA/Wr 111/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy wliczenia do okresu czynnej służby wojskowej okresu zatrudnienia przed powołaniem do czynnej służby wojskowej

I OZ 589/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Ol 209/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

II SA/Wa 1040/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 751/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do nagrody rocznej za 2007 rok

I OZ 188/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu pisma w sprawie przyznania odszkodowania
1   Następne >   +2   5