Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

IV SA/Wr 111/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-31

Wniosek w przedmiocie odmowy wliczenia do okresu czynnej służby wojskowej okresu zatrudnienia przed powołaniem do czynnej służby wojskowej

II SA/Sz 254/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-25

Wniosek w przedmiocie świadczenia pieniężnego

I OSK 749/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-13

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji pos...

II SA/Wa 1955/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania emerytury wojskowej w drodze wyjątku

II SA/Wa 1497/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 360/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-27

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z zawodowej służby wojskowej