Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1064/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Wniosek W. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych oku nr [...]

II SA/Wa 2167/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej odprawę i gratyfikację urlopową

II SA/Wa 2166/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do dodatkowego uposażenia rocznego

II SA/Wa 415/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

II SA/Wa 368/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie przyznania statusu weterana poszkodowanego

II SA/Wa 314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 1720/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-10

Wniosek w przedmiocie mianowania na stopień służbowy aspiranta celnego w korpusie aspirantów Służby Celnej

II SA/Wa 1642/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 269/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-14

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 1213/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji
1   Następne >   2