Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1064/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-05

Wniosek W. N. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych oku nr [...]

II SA/Sz 565/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-09-06

Wniosek w przedmiocie wydalenia ze służby

II SA/Wa 2167/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej odprawę i gratyfikację urlopową

II SA/Wa 2166/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo do dodatkowego uposażenia rocznego

II SA/Wa 415/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego

III SAB/Kr 57/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-15

Wniosek w przedmiocie wydania uwierzytelnionych odpisów decyzji administracyjnych

II SA/Wa 368/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Wniosek w przedmiocie przyznania statusu weterana poszkodowanego

II SA/Wa 314/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-17

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 1720/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-10

Wniosek w przedmiocie mianowania na stopień służbowy aspiranta celnego w korpusie aspirantów Służby Celnej

I OZ 46/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie z skargi S. Sp. z o.o. na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie odprawy pieniężnej z tytułu rozwią...
1   Następne >   +2   4