Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 2222/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 666/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie wydalenia ze służby

II SA/Wa 413/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia wzrostu uposażenia z tytułu wysługi lat za okres pracy w gospodarstwie rolnym