Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 285/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty uposażenia zasadniczego

III SA/Kr 937/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-16

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

II SA/Sz 765/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-29

Wniosek w przedmiocie nagrody rocznej za [...] r.

II SA/Wa 283/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty części uposażenia

II SA/Wa 1746/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 2141/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

IV SA/Gl 221/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w R. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Wa 73/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenie niedopuszczalności odwołania

III SA/Kr 246/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-27

Wniosek w przedmiocie uznania za niezdolnego do służby w Policji

I OSK 636/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia ...
1   Następne >   3