Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Sz 213/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie wydalenia ze służby

II SA/Rz 999/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 474/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary dyscyplinarnej nagany

I OZ 1562/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatnego urlopu dodatkowego

II SA/Ke 603/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-12-20

Wniosek w przedmiocie określenia warunków zatrudnienia

II SA/Wa 336/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-29

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji

II SA/Wa 1270/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-16

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SA/Wa 74/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku za wysługę lat

II SA/Wa 8/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-07

Wniosek w przedmiocie odmowy podwyższenia dodatku służbowego

II SA/Wa 1211/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania płatnego urlopu dodatkowego
1   Następne >   3