Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 771/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej

II SA/Bk 796/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie odmowy zwiększenia dodatku służbowego

II SA/Bk 771/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-10

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

I OZ 500/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku P. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi P. P. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

III SA/Kr 744/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-29

Skarga na postanowienie o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia 29 maja 2018 r. K. J. Komendanta Wojewódzkiego Policji 29 czerwca 2017 r. nr [...] stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

III SA/Kr 152/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-30

Wniosek w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza

I OZ 462/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi W.K. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie , nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza

I OZ 463/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. K.-C. na czynność Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie , nr [...] w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza

I OZ 426/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie propozycji zatrudnienia dla funkcjonariusza

I OZ 473/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. G. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji
1   Następne >   2