Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Po 502/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-07

Wniosek w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

II SA/Wa 1523/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-10

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Wa 560/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-11

Wniosek w przedmiocie orzeczenia dyscyplinarnego

I OZ 477/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nr [...] w przedmiocie powierzenia pełnienia obowiązków służbowych

II SA/Wa 1526/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-01

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SA/Gl 622/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Wa 1191/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 331/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie , nr [..] w przedmiocie wyliczenia i zwrotu części uposażenia

II SA/Ol 651/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie wyliczenia i zwrotu części uposażenia

I OZ 925/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w postaci dopłaty do wypoczynku