Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OZ 1152/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach Nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej

II SA/Bd 818/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego uchyla zaskarżone postanowienie