Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 880/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Kr 923/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Kr 102/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Wniosek w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Kr 764/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie nakazu wycofania z obrotu handlowego konserw mięsnych