Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 923/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1175/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-14

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

VII SA/Wa 2044/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie: wykreślenia z rejestru zakładów opieki zdrowotnej