Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Kr 923/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-05-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 1795/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

IV SA/Wr 152/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej