Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VI SA/Wa 2674/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-15

Wniosek w przedmiocie kosztów sądowych zawarte w pkt 2 postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr [...] w przedmiocie nakazania dostosowania prowadzonej działalności do wymagań określonych w Prawie farmaceutycznym oraz rozporządzeniu w sprawie Dobrej Praktyki...

VII SA/Wa 1616/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 439/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie uchylenia uchwały w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza

VII SA/Wa 1489/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-13

Wniosek w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

VII SA/Wa 1811/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-01

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 373/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie wycofania wyrobu z obrotu

VI SA/Wa 646/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

VII SA/Wa 1615/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 1804/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

VII SA/Wa 1467/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej
1   Następne >   2