Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Łd 1126/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Kr 175/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego

II OZ 150/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak [..] w przedmiocie choroby zawodowej