Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 439/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie uchylenia uchwały w przedmiocie zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza

IV SA/Gl 529/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w zakresie rozpoznania zażalenia skarżącej dnia [...] na postanowienie

II OZ 595/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach , nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej