Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 71/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

VII SA/Wa 1543/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-01

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie : wycofania z obrotu wyrobu